MAREK, Milan. Návrh počítačové sítě hračkářství [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178581. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO