VELOVÁ, Petra. Podnikatelský plán - zřízení cukrárny [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.
Uložit do Citace PRO