MATOUŠKOVÁ, Tereza. Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO