HICL, Lukáš. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17866. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO