NĚMEC, Marek. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178662. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO