PIŠKOVÁ, Martina. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178690. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Kateřina Fojtů.
Uložit do Citace PRO