PANÁKOVÁ, Pavla. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178715. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO