NOVOSADOVÁ, Natálie. Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178733. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO