HABR, Vojtěch. Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178792. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO