PAŠKA, Tomáš. Metody plánování a řízení zakázek s ohledem na náklady [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO