NOVOTNÝ, Michal. Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178854. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO