SPURNÝ, Martin. Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO