TIRALA, David. Studie ručně ovládaných hutnicích vibračních zařízení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178875. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO