HOLČAPEK, Josef. Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178877. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.
Uložit do Citace PRO