GAGO, Matúš. Design stolní vrtačky [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178897. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Eva Fridrichová.
Uložit do Citace PRO