KUČERA, Ondřej. Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178922. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Petra Vavříková.
Uložit do Citace PRO