NAJBRTOVÁ, Zuzana. Vytápění domu tepelným čerpadlem [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178924. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Filip Toman.
Uložit do Citace PRO