KAPUSTA, Juraj. Druhy opotřebení valivých ložisek [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178953. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Tomáš Zapletal.
Uložit do Citace PRO