GURÁŇ, Radoslav. Konstrukce nanášecího systému pro zpracování dvou kovových prášků pomocí 3D tisku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO