Zprávy redakce. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 27(2), 94 s.. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179165
Uložit do Citace PRO