MLÝNEK, Petr. Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17926. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.
Uložit do Citace PRO