MLÝNEK, Petr. Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17926. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.
Uložit do Citace PRO