ŠTERCOVÁ, Tereza. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179298. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO