BUREŠ, Jiří. Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179308. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jana Hoderová.
Uložit do Citace PRO