MBONTAR, Patrik. Valivá ložiska pro elektromobilitu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179357. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Šperka.
Uložit do Citace PRO