VĚŽNÍK, Tomáš. Studium vlivu tepelného blízkého pole na kryogenní Rayleighovu-Bénardovu konvekci [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179367. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Urban.
Uložit do Citace PRO