ČERNEK, Ondrej. Využití speciálního optického vlákna v komoře elektronového mikroskopu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179372. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Michal Pavera.
Uložit do Citace PRO