TATÍČEK, Vojtěch. Konstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem palet [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vladimír Dokoupil.
Uložit do Citace PRO