CHERYNOVÁ, Nikol. Posouzení informačního systému společnosti a návrh změn [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179479. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO