GOFROJ, Patrik. Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO