DVORNÍK, Milan. Lis LKJP 250 [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179521. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Omes.
Uložit do Citace PRO