WEBEROVÁ, Denisa. Řizení rizik ve vybraném podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO