SCHMEIDLER, Karel a Kateřina MARŠÁLKOVÁ. Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 191-196 [cit. 2020-06-04]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179577
Uložit do Citace PRO