Nové knihy. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 198-200. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179579
Uložit do Citace PRO