ČÍKOVÁ, Veronika. Návrh systému vykurovania novostavby bytového domu [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179686. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Karolína Vyhlídalová.
Uložit do Citace PRO