BEZEGOVÁ, Edita. Návrh komunikační strategie cestovní kanceláře Alex s. r. o [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO