BABÁČKOVÁ, Lucie. Návrh marketingové strategie pro penzion Zámecký mlýn [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO