KOHUT, Vojtěch. Stanovení tuhosti, tlumení a přídavné hmotnosti tenké kapalinové vrstvy v těsnící spáře [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO