OBERREITER, Michal. Kontejnerizace detektorů nad relačními databázemi [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180099. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO