SABO, Jozef. Analýza parametrů pravidlových sad pro klasifikaci síťového provozu [online]. Brno [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180160. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Matoušek.
Uložit do Citace PRO