STÁŇA, Ivo, Jindřich RYBKA, Milan NOVÁK a Kateřina BUCSUHÁZY. Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 3-7 [cit. 2020-01-20]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.3. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180484
Uložit do Citace PRO