SEMERÁD, Pavel, Miloš GRÁSGRUBER a Lucie SEMERÁDOVÁ. Zdanění znalecké činnosti. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 8-12 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.8. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180485
Uložit do Citace PRO