BARTOŠOVÁ, Viera. Predikcia budúceho vývoja podniku z pohľadu právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 13-18 [cit. 2019-10-18]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.13. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180486
Uložit do Citace PRO