LEDVOŇOVÁ, Monika a Pavel PEJCHAL. Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 25-31 [cit. 2020-05-31]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.25. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180488
Uložit do Citace PRO