PROCHÁZKOVÁ, Dana a Václav SVOBODA. Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o riziku. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 32-39 [cit. 2020-05-31]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.32. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180489
Uložit do Citace PRO