RAK, Roman. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 40-48 [cit. 2020-05-31]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.40. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180490
Uložit do Citace PRO