KOPENCOVÁ, Dagmar. Specifičnost komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 49-55 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/SI.2019.2.49. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180491
Uložit do Citace PRO