JANDÁSKOVÁ, Tereza a Tomáš HRDLIČKA. XI. ročník konference JuFoS 2019. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 64-65. DOI: 10.13164/SI.2019.2.64. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180496
Uložit do Citace PRO