Přehled konferencí 2019. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(2), 66 s.. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180497
Uložit do Citace PRO