BOUČEK, Martin. Studie chování paramagnetických molekul na površích [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180522. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jakub Hrubý.
Uložit do Citace PRO