SHCHENNIKOV, Vladislav. Využití 3D tiskáren v medicíně [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180540. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Magdalena Šedrlová.
Uložit do Citace PRO